دکتری رشته فلسفه دین و تطبیقی واخلاق
 
منابع-ضرایب ومیزان پذیرش گرایش های رشته فلسفه غرب واسلامی ونیز معارف

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و نهم آذر 1392 توسط احمدملایی
توجه کنید منابعی که در ادامه می آید برای سالهای قبل از نیمه متمرکز شدن آزمون دکتری است و می تواند در  شناخت منابع اصلی الآن نیز کمک کند لذا از وبلاگ قبلیم که مختص همین کار بود برداشته و  آنچه به نظر می رسد هنوز کمک کند در این قسمت گذاشتم

 

زبان در ازمون نیمه متمرکز دکتری

+ نوشته شده در جمعه سی و یکم تیر 1390 ساعت 18:12 شماره پست: 8

در ازمون نیمه متمرکز دکتری زبان به صورت یکی از درسهای دارای ضریب است

و همانند دیگر دروس ضریب ان یک است اما کسانی که در یکی از از ازمون های معتبر ملی

و بین المللی شرکت نموده باشند و از این ازمون بیش از دو سال نگذشته باشد می بایست

به سولات درس زبان پاسخ دهند و سازمان سنجش پس از بررسی بالاترین نمره ازمون ها را

به عنوان نمره درس زبان در نمره کل ازمون انها لحاظ خواهد کرد

منبع سایت سنجش و دفترچه ازمون

                                                                    نوشته شده توسط احمد ملایی

 

                                                                         نوشته شده توسط احمد ملایی

منابع وضرایب:دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه رضوی
+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم شهریور 1388 ساعت 3:37 شماره پست: 6

دکتری دانشگاه رضوی فلسفه و كلام اسلامي    مشترک

1 فقه مكاسب، انصاري شيخ: بيع و خيارات تا اول خيار شرط 4ضریب چهار

2 اصول فقه الف)- رسائل، شيخ انصاري: كليه مباحث آن به استثناي بحث شك

ب)- كفاية، مرحوم آخوند خراساني: مباحث اصول عمليه، اجتهاد و تقليد

ضریب چهار4

3 ادبيات عرب در حد مغني اللبيب ابن هشام و شرح ابن عقيل{ ضریب2}

4 زبان انگليسي درك مطلب و قواعد دستوري و لغت در حد زبان عمومي{ ضریب دو2}

اختصاصي

1 فلسفه

الف)- الاشارات و التنبيهات، ابن سينا با شرح خواجه نصيرالدين (نمط هاي 4 و

(5

( 2 و 3 ، ب)- الشواهد الربوبية، ملاصدرا (مشهد 1

ج)- حكمةالاشراق، سهروردي (بخش فلسفه: مقاله اول و دوم)

4ضریب چهار

2 كلام الف)- شوارق الالهام، لاهيجي (مبحث الاهيات)

ب)- شرح المواقف ايجي (مبحث ذات،صفات و افعال باري)

ضریب چهار4

3 منطق الاشارات و التنبيهات با شرح خواجه نصير الدين (از ج سادس" قضايا " تا

آخر كتاب)

ضریب سه3

4 زبان انگليسي

زبان انگليسي ضریب دو ۲

1- Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards:

Metaphysics, ategories, Changes, ausation,Definition,

Existence, Substance and Attribute, Islamic philosophy,

Thomas Aquinas, Descartes ,kant , Farabi

2- Encyclopedia of Islam: مدخل فلسفه ، ايمان و شيعه                                                         منبع سایت دانشگاه رضوی

                                                                 نوشته شده توسط احمد ملایی

منابع وضرایب:فلسفه اسلامی دانشگاه تهران

+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم شهریور 1388 ساعت 3:25 شماره پست: 5

۱-فلسفه متعاليه------ضريب 4

۲-حکمت مشاء ----------ضريب 4

۳-منطق (قديم و جديد )(ضريب 4)

۴-کلام (ضريب 4)

۵- عربی (ضریب 4) در حد خطبه هاى نهج البلاغه ، 50 خطبه اول
امالى سيد مرتضى (ج 1) مقدمه ابن خلدون

زبان (ضریب 4) در حدThe EncycLop AEDIA Of Philsophy (Edwards) , EncycLop of Islam

منبع:سایت دانشگاه تهران

                                                                              نوشته شده توسط احمد ملایی

ضرایب و منابع دکتری فلسفه اسلامی موسسه پژوهشی حکمت وفلسفه
+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم شهریور 1388 ساعت 3:20 شماره پست:
4
فلسفه اسلامی موسسه پژوهشی حکمت وفلسفه

ـ امتحان كتبي منطق، فلسفه و كلام اسلامي (ضريب 3)

ـ امتحان كتبي فلسفه غرب (ضريب 1)

ـ ترجمه و تفسير متني در فلسفه از زبان انگليسي  (ضريب 1)

 

سطح منابع امتحاني:

سطح منابع امتحاني پذيرش دانشجوي دكتري رشته فلسفه و كلام اسلامي مؤسسه بدين قرار است:

- منظومه حاج‌ملاهادي سبزواري

- الاشارات و التنبيهات شيخ‌الرئيس ابوعلي‌سينا

- منطق جديد (درآمدي به منطق جديد، دكتر ضياء موحد)

 

سطح آزمون انگليسي:

Fakhry, Majid: A SHORT INTRODUCTION TO ISLAMIC PHILOSOPHY AND MYSTICISM,  Oneworld, 1997.

Khalidi, Muhammad Ali: MEDIEVAL ISLAMIC PHILOSOPHICAL WRITIINGS- Cambridge University Press,

منبع:سایت موسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران

                                                                             نوشته شده توسط احمد ملایی

منابع و ضرایب دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم شهریور 1388 ساعت 3:11 شماره پست: 3

دانشگاه تربیت مدرس

 ۱-فلسفه يونان وقرون وسطي (ضریب سه3) ، 

 2 ـ حكمت مشاء (3ضریب سه) ،

 ۳ـ زبان تخصصي عربي  (2ضریب دو) ،          

 ۴- زبان تخصصي انگليسي ( ضریب دو2)،

 5- حكمت متعاليه و حكمت اشراق (ضریب5/1) ،    

   ‌6ـ فلسفه‌هاي جديد (1ضریب یک)   

فلسفه در سه گرايش دكتري فلسفه گرايش حكمت متعاليه

يك: حكمت متعاليه (ضريب 3)

1. المشاعر/ ملاصدرا، 2. الشواهد الربوبيه/ ملاصدرا، 3. المسائل القدسيه/ ملاصدرا، 4. شرح منظومه/ سبزواري، با شرح مبسوط / مطهري، 5. نهايه الحكمه / علامه طباطبائي ، با تعليقات آن.

دو: حكمت مشاء (ضريب 2)

1.النجاة/ ابن‌سينا، 2. الاشارات و التنبيهات/ ابن‌سينا ، با شرح نصيرالدين طوسي

(3 جلد).

سه: حكمت اشراق (ضريب 2)

1.حكمه الاشراق/ سهروردي ، با شرح قطب‌الدين شيرازي، 2. هياكل النور/ سهروردي ، با شرح جلال‌الدين دواني.

چهار: فلسفة غرب (يونان، قرون وسطي و جديد)(ضريب 2)

1.متفكران يوناني/ تئودور گمپرتس؛ 2. روح فلسفة قرون وسطي/ اتين ژيلسون؛ 3. تاريخ فلسفه / فردريك كاپلستون ،جلدهاي 4و 5 و6.

پنج: زبان تخصصي عربي (ضريب 2)

1. موسوعه الفلسفه/عبدالرحمن بدوي
] تاريخ الفلسفه، تاريخ تاريخ الفلسفه، الفلسفه اليونانيه، سقراط، افلاطون، ارسطو طاليس المحدثه، الغنوصيه، الرواقيه، السوفسطائيه، الشك و الشكاك، العقل، الافروديسي، اوغسطين الميتافيريقا، الوجود، خلودالنفس، الكندي، الفارابي، ابن‌سينا، ابن رشد، توما آلاكويني، جلسون (اتين)[                            2. منابع عربي حكمت متعاليه،حكمت مشاء و حكمت اشراق فوق الذكر.
شش: زبان تخصصي انگليسي(ضريب 1)

1.The Encyclopedia of Philosophy (Paul Edwards):(Philosophy, Metaphysics, Categories, Changes, Causation, Definition, Existence, Substance and Attribute
Universals, Socrates, Pre _ Socratic Philosophy, Plato, Aristotle, Islamic philosophy, Medieval Philosophy, Thomas Aquinas, Descartes, Kant, Al-Farabi, Avicenna, Averroes).

دکتری فلسفه گرايش فلسفة مشاء

يك) فلسفة يونان و قرون وسطي(ضريب 3)

1. Aristotle / David Ross 2. متافيزيك/ارسطو 3. متفكران يوناني/ تئودورگمپرتس 4. توميسم/اتين ژيلسون 5. روح فلسفة قرون وسطي/اتين ژيلسون

دو)‌حكمت مشاء(ضريب 3)

1. الاشارات والتنبيهات / ابن‌سينا، با شرح نصيرالدين طوسي(3جلد)

2. النجاة/ ابن‌سينا

سه) زبان تخصصي عربي(ضريب 2)

1. موسوعه الفلسفه/عبدالرحمن بدوي (23 مدخل):

(تاريخ الفلسفه، تاريخ تاريخ الفلسفة، الفلسفه اليونانية، سقراط، افلاطون، ارسطو طاليس، الافلاطونية المحدثه، الغنوصيه، الرواقيه، السوفسطائيه، الشك و الشكاك، العقل، الافروديسي، اوغسطين، الميتافيزيقا، الوجود، خلودالنفس، الكندي، الفارابي، ابن‌سينا، ابن‌رشد، توماالاكويني، جلسون (اتين)

2. منابع عربي حكمت مشاء،حكمت متعاليه و حكمت اشراق مذكور

چهار)زبان تخصصي انگليسي(ضريب 2)

The Encyclopedia of Philosophy/Paul Edwards ( 20مدخل)

[philosophy, Metaphysics, Islamic philosophy, Medieval philosophy, Pre-Socratic philosophy, Socrates, Plato, Aristotle, Thomas Aquinas, Categories, Change, Causation, Definition, Existence, Substance and Attribute, Universals, Descartes, Kant, Al-Farabi, Avicenna, Averroes)

پنج)حكمت متعاليه و حكمت اشراق(ضريب 5/1)

1. المشاعر/ملاصدرا 2. الشواهد الربوبيه/ملاصدرا 3. حكمة الاشراق/سهروردي با شرح قطب‌الدين شيرازي

شش)فلسفه‌هاي جديد(ضريب 1)

1. تاريخ فلسفه / فردريك كاپلستون ، جلدهاي 4و 5 و6.

دکتری فلسفه گرايش منطق (منطق فلسفي)

يك: منطق محمولات و منطق موجهات (ضريب 3)

درآمدي به منطق جديد، ضياء موحد، 2. مباني منطق جديد، لطف‌اله نبوي؛3. مباني منطق موجهات، لطف‌اله نبوي،4. منطق موجهات، موحد
5. Symbolic logic, Irving Copi , 6. A New Introduction to Modal Logic, Cresswell, Hughes

دو: فلسفة منطق (ضريب 2)

1. فلسفة منطق، سوزان هاك؛
2. Logical forms, Mark Sainsbury

سه: فلسفه (ضريب 1)

1. مابعدالطبيعه، ژان وال؛ 2. فلسفة كانت، كونر؛ 3. فلسفة تحليلي در قرن بيستم؛ اورام استرول؛ 4. فلسفة تحليلي،پايا؛ 5- نامگذاري و ضرورت، كريپكي

چهار: منطق رياضي (نظرية مجموعه‌ها و قضية ناتماميت گودل) (ضريب 1)

1. منطق براي رياضيدانان، هميلتن؛

2. Introduction to Mathematical Logic, Mendelson

پنج: زبان تخصصي (ضريب 1)1. The Encyclopedia of Philosophy (P. Edwards)

(History of Logic, Modern Traditional Logic, Modern Logic, Modal Logic)

2. Encyclopedia of Philosophy (Routledge)

(Ancient Logic, Modern Logic, Modal Logic, Philosophy of Logic)

      منبع دانشگاه تربیت مدرس

                                                                        نوشته شده توسط احمد ملایی

ضرایب:دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه شهید بهشتی
+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم شهریور 1388 ساعت 3:1 شماره پست: 2

 

دانشگاه شهید بهشتی

:۱-- فلسفه غرب{ضریب یک1}

 ۲-فلسفه اسلامی {ضریب جهار4}  

  -۳متن غربی {ًضریب2}                             

 ۴-متن فلسفه اسلامی{ضریب4چهار} 

------اوردن نمره 14 از دو درس اختصاصی الزامی است

منبع دانشگاه شهید بهشتی

                                                                 نوشته شده توسط احمد ملایی

برخی دانشگاههای دارنده این رشته

+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم شهریور 1388 ساعت 2:58 شماره پست: 1

دانشگاههای 1- تربیت مدرس در دو گرایش حكمت متعاليه و فلسفة مشاء 2- موسسه پژوهشی حکمت وفلسفه 3- دانشگاه تهران 4- دانشگاه امام صادق  5- دانشگاه شهید بهشتی  6- دانشگاه علوم اسلامی رضوی {مختص طلاب}  7-دانشگاه باقرالعلوم {مختص طلاب}  8-دانشگاه ازاد واحد علوم وتحقیقات تهران 9- جامعه المصطفی العالمیه{مختص طلاب غیر ایرانی دارنده سطح سه } 10- پژوهشگاه علوم انسانی {فلسفه و حكمت متعالي}
نوشته شده در تاريخ جمعه سی و یکم تیر 1390 توسط احمدملایی
(همه کسانی که فوق لیسانس یکی از رشته های مجموعه فلسفه هستند ) به اضافه

فارغ التحصیلان یکی ار رشته های :مجموعه علوم تربیتی - الهیات و معارف اسلامی -

ادیان و معارف - ریاضی برای رشته منطق میتوانند در مقطع دکتری یکی ار رشته های 

مجموعه فلسفه ادامه تحصیل دهند

منبع سایت سازمان سنجش و دفترچه ازمون

                                                                     نوشته شده توسط احمد ملایی


نوشته شده در تاريخ جمعه سی و یکم تیر 1390 توسط احمدملایی
در ازمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۰ زبان به صورت یکی از درسهای دارای ضریب است

و همانند دیگر دروس ضریب ان یک است اما کسانی که در یکی از از ازمون های معتبر ملی

و بین المللی شرکت نموده باشند و از این ازمون بیش از دو سال نگذشته باشد می بایست

به سولات درس زبان پاسخ دهند و سازمان سنجش پس از بررسی بالاترین نمره ازمون ها را

به عنوان نمره درس زبان در نمره کل ازمون انها لحاظ خواهد کرد

منبع سایت سنجش و دفترچه ازمون

                                                                          نوشته شده توسط احمد ملایی


نوشته شده در تاريخ جمعه سی و یکم تیر 1390 توسط احمدملایی
بر اساس اطلاعات دفترچه ازمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۰مجموعه فلسفه عبارتست از :

فلسفه و حکمت اسلامی- فلسفه دین -فلسفه هنر -فلسفه غرب -فلسفه تطبیقی - منطق -

فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه اخلاق - فلسفه علم - فلسفه محض -فلسفه عصر جدید -

فلسفه علم و فن اوری - حکمت متعالیه - حکمت مشاء -اسلامی -فلسفه جدید و معاصر -

فلسفه قدیم و قرون وسطی - دین پژوهی.

بنابر این کسی که پذیرفته شود میتواند در یکی از این رشته ها بر اساس انتخاب خودش و

پس از قبولی در مصاحبه و پذیرش نهایی ادامه تحصیل دهد.

منبع: سایت سازمان سنجش و دفترچه ازمون

                                                                             نوشته شده توسط احمد ملایی


نوشته شده در تاريخ یکشنبه پنجم مهر 1388 توسط احمدملایی
pdf     منابع و ضرایب دکتری فلسفه دین از سایت علوم و تحقیقات 

    منابع وضرایب دکتری فلسفه تطبیقی از سایت دانشگاه علوم وتحقیقات

                                                                             نوشته شده توسط احمد ملایی


نوشته شده در تاريخ یکشنبه پنجم مهر 1388 توسط احمدملایی
فلسفه تطبیقی قم منابع وضرایب

دروس تخصصی

1-فلسفه اسلامی و فلسفه غرب ضریب 4 جهار

اشارات وتنبیهات باشرح خواجه

شواهدالربوبیه

نهایه الحکمه

تاریخ فلسفه غرب یونان وروم کاپلستون

تمهیدات کانت ترجمه حداد عادل

نقد تفکر فلسفی غرب ژیلسون ترجمه احمد احمدی

2-منطق ضریب 2 دو

اشارات

دروس عمومی

1-زبان عربی

نهج البلاغه

مقدمه ابن خلدون

امالی سید مرتضی

2-زبان انگلیسی ضریب 3 سه

دایره المعارف پل ادواردز

منبع دانشگاه قم تربیت مدرس

                                                               نوشته شده توسط احمد ملایی


نوشته شده در تاريخ یکشنبه پنجم مهر 1388 توسط احمدملایی
فلسفه اخلاق منابع وضرایب

زبان انگلیسی ضریب 3 سه

مدخلهای ذی ربط از دانشنامه راتلج

2-فلسفه اخلاق ضریب3

               Moral visionترجمه

ب:فلسفه اخلاق کی فرانکا

ج: مبانی فلسفه اخلاق هلمز ترجمه مسعود علیا

د:مبادی اخلاق در قران جوادی املی

ه :فلسفه اخلاق پل ادواردز ترجمه ماشاءالله رحمتی

3- فلسقه واخلاق اسلامی ضریب 2 دو

تهذیب الاخلاق ابن مسکویه

جامع السعادات نراقی ترجمه مجتبوی

اشارات نمط 4و8و9

نهایه الحکمه

اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله 4

4-فلسفه غرب ضریب 2دو

تاریخ فلسفه غرب یونان وروم کاپلستون

تاریخ فلسفه غرب دو جلدی راسل

5- زبان عربی

در حد ترجمه جامع السعادات نراقی وتهذیب الاخلاق                                                                      منبع سایت دانشگاه قم مهر۸۸

                                                                   نوشته شده توسط احمد ملایی


نوشته شده در تاريخ یکشنبه پنجم مهر 1388 توسط احمدملایی
دانشگاه قم

 

2

کلام

دروس تخصصی

1. مباحث کلام اسلامی

2. مباحث کلام جدید

3. آشنایی با ادیان

دروس عمومی:

1. زبان تخصصی انگلیسی

2. عربی

فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی ارشد مدرسی الهیات و معارف اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی و دورههای مشابه

 

88/8/14

ساعت 12-8 صبح

و ساعت 7-3 عصر

5 نفر

منبع سایت دانشگاه قم شهریور۸۸

                                                                                   نوشته شده توسط احمد ملایی


نوشته شده در تاريخ یکشنبه پنجم مهر 1388 توسط احمدملایی

فلسفه تطبیقی:

1-    دانشگاه قم 2- دانشگاه ازاد واحد علوم وتحقیقات ۳-دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه دین وکلام:

دانشگاه قم{کلام} 2- دانشگاه ازاد واحد علوم وتحقیقات 3- دانشگاه پیام نور                                                                                                           فلسفه اخلاق

 ۱-دانشگاه قم  ۲-موسسه بژوهشی حکمت و فلسفه 

                                                     نوشته شده توسط احمد ملایی


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک